ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Όμιλος Επιχειρήσεων ERnet
 
 

Ο όμιλος επιχειρήσεων ERnet ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 και σκοπός του είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διαδικτύου σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, της εταιρικής τους ταυτότητας και γενικότερα της θέσης τους στην αγορά, χρησιμοποιώντας την δύναμη του διαδικτύου.

Πιστεύουμε στην αμοιβαία ανταποδοτικότητα και επενδύουμε στις σχέσεις εμπιστοσύνης
που αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας. Πεποίθηση μας είναι ό,τι η ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας, συνδέεται άρρηκτα με την συμβολή μας στην ενίσχυση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των πελατών μας.